Tag: Player Node

Gala Music คืออะไร ฟังเพลงสร้างรายได้แบบ Listen To Earn และวิธีการซื้อ Player Nodes

Gala Music คืออะไร ฟังเพลงสร้างรายได้แบบ Listen To Earn และวิธีการซื้อ Player Nodes

อุตสาหกรรมเพลงได้เข้าร่วมกับระบบกระจายอำนาจมาสักพัก แต่ยังไม่แพร่หลายถึงขนาดที่มีศิลปินจำนวนมากนำผลงานเข้ามาลง และมีผู้ฟังย้ายจากแพลตฟอร์มสตรีมเพลงที่เป็น Centralized ไปสู่แพลตฟอร์ม Decentralized เองก็ยังนับว่าเป็นแค่ส่วนน้อย แต่ถึงอย่างนั้นแพลตฟอร์มสตรีมเพลงที่เป็น Decentralized นั้นเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งศิลปิน และแฟนเพลงมากกว่าทำให้มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่แพลตฟอร์มสตรีมเพลงแบบ Decentralized ...

Follow us on Facebook