Tag: Iost Blockchain

Iost Blockchain (IOST Coin) คืออะไร น่าสนใจตรงไหน หรือจะเป็นแค่เหรียญคุณยายอย่างที่คนเขาว่ากัน

Iost Blockchain (IOST Coin) คืออะไร น่าสนใจตรงไหน หรือจะเป็นแค่เหรียญคุณยายอย่างที่คนเขาว่ากัน

ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่ Blockchain Technology จะกลายเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจ ด้วยจุดเด่นอย่างความเป็นส่วนตัว , ความโปร่งใส และไร้ซึ่งพรหมแดน โดยสิ่งเหล่านี้ทำให้มีผู้ใช้งาน Blockchain มากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการปรับขนาด ...

Follow us on Facebook