Tag: ethereum news

พี่ใหญ่เริ่มขยับ ! การอัปเกรดครั้งที่ 2 ของ Ethereum London Hard Fork คืออะไร และจะเกิดอะไรขึ้น

พี่ใหญ่เริ่มขยับ ! การอัปเกรดครั้งที่ 2 ของ Ethereum London Hard Fork คืออะไร และจะเกิดอะไรขึ้น

Ethereum ได้กำหนดการอัปเกรดบล็อกเชนไว้ทั้งหมด 3 Step ก่อนที่จะกลายเป็น Ethereum 2.0 อย่างเต็มตัวในช่วงต้นปี 2565 ซึ่ง 3 Step ...

Follow us on Facebook