Tag: Esport

Cryowar เกม NFT แบบ Play To Earn บน Solana Blockchain เปิดฉากสงครามมหาเทพ

Cryowar เกม NFT แบบ Play To Earn บน Solana Blockchain เปิดฉากสงครามมหาเทพ

เทคโนโลยีในปัจจุบันถูกพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์ และเพื่อความบันเทิง อุตสาหกรรมเกมในช่วงไม่กี่ปีมานี้เองก็มีการพัฒนา และกลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นกว่าหลายปีก่อนเช่นกัน เราจะเห็นได้ว่ามีการจัดแข่งขันการเล่นเกมกันอย่างจริงจังเสมือนเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเลยทีเดียว แต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าอุตสาหกรรมเกมใกล้ที่จะเข้าสู่ยุคใหม่อีกครั้ง เนื่องจากเกมกำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Blockchain Technology จากเกมธรรมดาสู่ GameFi ...

Follow us on Facebook