Tag: Alpha token

Alpha Finance แพลตฟอร์ม Defi ฝีมือคนไทย มาทำความรู้จักกันว่าคืออะไร และมีจุดเด่นอย่างไร

Alpha Finance แพลตฟอร์ม Defi ฝีมือคนไทย มาทำความรู้จักกันว่าคืออะไร และมีจุดเด่นอย่างไร

ในปัจจุบันเริ่มมีนักลงทุนมากหน้าหลายตา ทั้งรายย่อย รายใหญ่ เริ่มนำเงินเข้ามาในโลกของ Decentralized Finance หรือ Defi กันมากขึ้น แต่แล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่า ระบบบการเงินแบบ Defi ...

Follow us on Facebook