Tag: ADBLOK NFT

Bloktopia Metaverse ($BLOK) โลกเสมือนบน Polygon คืออะไร น่าสนใจตรงไหน วิธีการ Staking และ Jobe แบบ Step By Step

Bloktopia Metaverse ($BLOK) โลกเสมือนบน Polygon คืออะไร น่าสนใจตรงไหน วิธีการ Staking และ Jobe แบบ Step By Step

หลังจากการขายที่ดินของ The Sandbox จบไป คงจะมีหลายคนที่พลาดโอกาส หรือพยายามจะซื้อแล้วแต่กลับซื้อไม่ทัน เพราะรู้ไหมครับว่าถึงแม้ราคาเหรียญ SAND เพิ่มขึ้นมา 3 เท่าส่งผลให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่นั้นไม่ได้ทำให้ ...

Follow us on Facebook